Gamla Ullevi Restaurang & Konferens ingår i koncernen Rasta Group och vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Den här policyn reglerar hur vi inom Rasta Group använder vår mail.

Hur ska vi jobba?
Vi ska begränsa kommunikationen som sker via mail och inte skicka onödiga personuppgifter. Vi ska undvika att maila om känsliga personuppgifter såsom hälsa och personnummer. Vi ska inte använda mailservern som lagringsutrymme utan spara uppgifterna på en annan säker server och sedan radera mailet.

Vårt mål
Målet med policyn är att värna den personliga integriteten genom att personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt andra dataskyddsregelverk. Detta innebär att integritetskänsliga uppgifter inte ska skickas över mail

Varför ska man ha en policy?
Vi ska ha en policy för att skydda registrerades integritet. GDPR ställer krav på att personuppgifter inte behandlas i onödan och att de rensas när de inte längre är aktuella. GDPR ställer också krav på att personuppgifter endast behandlas i den mån det är nödvändigt och att inte mer data än nödvändigt används eller sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt.

De registrerade har rätt att motsätta sig behandlingen och kan när som helst begära att få ut de personuppgifter som finns sparade. Dessa uppgifter ska sedan kunna raderas på ett enkelt sätt ifall den registrerade så begär.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en levande fysisk person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning. All e-posthantering är personuppgiftsbehandling.

För frågor, hör av dig till Rasta Group, 556569-0400 info@rasta.se

I Rasta Group ingår bla följande bolag :

Rasta Sverige AB, 556618-7141

Ullevi Konferens och Kiosker AB, 556425-9108

Rasta Kulturrestauranger AB, 556334-8548

Rasta Gastropubar AB, 559132-7522