12:ans Salong

Den västra loungen kallas för 12:ans salong, döpt efter den ”tolfte spelaren”, publiken!